ติดตั้ง whois บน CentOS server

 

ใช้คำสั่ง whois เพื่อตรวจสอบข้อมูลชื่อโดเมนเนมแล้วขึ้นว่า 

root@vps73324 [~]# whois customer-domain-name.com
-bash: whois: command not found
root@vps73324 [~]#

ใช้คำสั่ง yum whatprovides "*/bin/whois" 

หากไม่พบ package ระบบจะทำการติดตั้ง

และติดตั้ง jwhois เพิ่มด้วยคำสั่ง yum install jwhois

ถ้าไม่ติดขัดอะไรก็จะสามารถใช้งานได้ทันที

ทดสอบ 

whois pananat.com


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment