โปรแกรมช่วยสร้าง USB Bootable

Refus

Link & Download: https://rufus.ie/
balenaEtcher

Link & Download: https://www.balena.io/etcher
Diskpart 

มีอยู่ใน windows  ทำงานผ่าน Command Prompt

ที่มา: http://www.mvpskill.com/kb/การทำ-usb-bootable-ด้วย-diskpart-exe.html
Recent Comments

No comments

Leave a Comment