Make Innovation Co., Ltd.

บริษัท เมค อินโนเวชั่น จำกัด

เอกสารรับรองบริษัท


หนังสือรับรองบริษัท, รายละเอียดวัตถุประสงค์ (3 หน้า)

ชุดล่าสุดออกหนังวันที่ 17 มิ.ย. 2563

File download


ผลงานที่ผ่านมา

โครงการของ บจก.ทีโอที ในปี 2561  

1. SIMCARD Terminal Machine ตู้ขายซิมการ์ดโทรศัพท์ พร้อมจัดทำระบบบริหารจัดการ

2. TOT Pay ระบบกระเป๋าเงิน (Wallet) จัดทำ Mobile Application (Android, iOS) และระบบบริหารจัดการ

3. Merchant Handheld Device อุปกรณ์กระเป๋าเงินสำหรับร้านค้า

4. Project Server Implement เครื่องเซิฟเวอร์พร้อมวางโครงสร้างระบบการทำงาน


เอกสารในโครงการ


ไฟล์การนำเสนอ (บางส่วน)

ภาพถ่ายวันส่งมอบอุปกรณ์

วันที่ 26 ก.ค. 2562


ภาพถ่ายวันสาธิต (อบรมพนักงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้)

วันที่ 30-31 ก.ค. 2562โครงการของ บจก.ทีโอที ในปี 2562


1. Terminal Payment Machine ตู้อัตโนมัติ ให้บริการด้านการเงิน ฟังชั่นการยืนยันตัวต้นด้วยใบหน้า กับบัตรประชาชน และพาสสปอร์ต พร้อมจัดทำระบบบริหารจัดการ

2. Payment Machine ตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ชำระค่าบริการต่างๆ


15/10/2562 ภาพการประชุมครั้งที่ 1


15/10/2562 ภาพการประชุมครั้งที่ 2
AED MACHINE งานนวัตกรรม พัฒนาให้กับสถาบันนวัตกรรมทีโอที

WiFi Terminal & Payment Machine เครื่องจำหน่ายรหัสไวไฟ และเป็นตู้เติมเงินมือถือ

ZARINA GOLD - MOBILE APP แอพออมทอง


 

ZARINA GOLD - LINE APP ออมทองระบบไลน์แจ้งเตือนคุณภาพน้ำ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา

พัฒนาให้กับสถาบันนวัตกรรมทีโอที
UNIT Coin Wallet / Cryptocurrency WalletKAZ Coin Wallet