ผสมสีด้วย ทินเนอร์ น้ำมันสน หรืออะไรดี

 

ข้อมูลนี้มาจากคำตอบจากกระทู้ในเว็บบอร์ด Pantip.com

ลิงค์ที่มา: https://pantip.com/topic/34373399


ถ้า จขกท.  เคยเห็น. "ยางลูกมะตูม"....นั่นหละครับ

ความเหลวขนาดนั้น..เหมาะมากสำหรับสีน้ำมัน
ที่ใช้กับการทา.….

ส่วนการผสมด้วยน้ำมันอะไร?...มันขึ้นอยู่กับว่าจะใช้ "ทา". หรือ "พ่น"
และวัสดุ...หรือ "ชิ้นงาน"...มีหลักง่ายๆดังนี้ครับ...

ก.  แบ่งตามวัสดุที่รองรับ..

1.   สีน้ำมัน...ใช้ได้กับวัสดุหลายชนิด เช่น ไม้ โลหะ และวัสดุสังเคราะห์อื่นๆ
      ไม่ว่าจะเป็น ไม่เฌอร่า. กระเบื้องแผ่นเรียบ วีว่าบอร์ด ฯลฯ

2.  สีน้ำ...ใช้กับ ผนัง เพดาน...คอนกรีต...กระดาษ..ฝ้า ผ้า..ฯลฯ
     แต่ยกเว้น โลหะ กระจก กระเบื้องเคลือบ เพราะจะทาไม่ติดทนนาน

ข.  แบ่งตามการพ่น หรือทา

การพ่นสีเหมาะกับงานต่อไปนี้

1.  วัสดุที่ต้องการให้สีเรียบสม่ำเสมอสวยงาม..เช่น ตู้เหล็ก
     เฟอร์นิเจอร์ โลหะ. พลาสติก
2.  ต้องการให้งานเสร็จเร็ว...สีแห้งเร็ว

การทา..เหมาะกับงานที่ต้องการ. "ความประหยัด"...และไม่มีพื้นที่กว้าง
มากนัก.…และสิ้นเปลืองสีน้อยกว่า. "การพ่น". และสีแห้งช้า

ค.  แบ่งตามชนิดของตัวทำละลาย

1.  น้ำเปล่า...ใช้กับ สีน้ำ (สีพลาสติก)
2.  น้ำมันสน...ใช้กับสีน้ำมัน...ที่ต้องการทาเป็นส่วนใหญ่ใช้ได้กับ
     งานโลหะ งานไม้  พลาสติก..สีแห้งช้า

3.  ทินเน่อร์...เหมาะกับงาน "พ่น"...สีน้ำมันเท่านั้น จะช่วย
     ให้สีเรียบมัน สวยงาม..สีแห้งเร็วไม่เหมาะกับการทา

4.  แกสโซฮอลล์ 95.  ใช้ได้กับการทาท่อ pvc
5.  โซลเว้นท์...เหมาะกับ "งานพิมพ์"..ซิลล์สกรีน. (ยังมีน้ำมันเฉพาะสำหรับวัสดุ
      แต่ละชนิดในการพิมพ์เช่นแก้ว พลาสติก กระดาษ. ฯลฯ)
6.  แอลกอฮอลล์...ใช้ผสมกับสีเคลือบเงาที่มีส่วนผสม ด้วยแอลกอฮอลล์
     โดยเฉพาะ...เช่น สีโอ้ก. สีมะเกลือ สีก้านเหลือง ฯลฯทีใช้กับไม้ หวาย
     หนัง ย่านลิเภา...ฯลฯ

ส่วนน้ำมันบางชนิดเช่น. น้ำมันก้าด น้ำมันชักแห้ง ไม่นิยมใช้
เพราะจะแห้งช้า...และมีกลิ่นเหม็นตกค้างนาน

การล้างเครื่องพ่นสี  แปรงทาสี  

1.  สีน้ำ...ใช้น้ำล้าง...(ตอนสียังไม่แห้ง)
2.  สีน้ำมัน...ที่ผสมด้วย "น้ำมันสน". ล้างด้วยน้ำมันสน.…ทินเนอร์
3.  สีน้ำมัน...ที่ผสมด้วย. "ทินเน่อร์"...ล้างด้วยทินเน่อร์เท่านั้น
4.  สีน้ำมัน...ที่ผสมด้วย" แกสโซฮอลล์"...ล้างด้วยแกสโซฮอลล์...ทินเน่อร์
5.  สีทาไม้...ที่ผสมด้วย "แอลกอฮอลล์"...ล้างด้วย แอลกอฮอลล์เท่านั้น


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment